​​  united-kingdom   spain

​Garanti

​Min køreskole er medlem af Dansk Kørelærer-Union under Grindsted lokalafdeling.

Dansk Kørelærer-Union er Hovedorganisationen for Danmarks Kørelærere, og har hjemsted i Ellested på Fyn og er en sammenslutning af 53 lokalforeninger over hele landet.

Dansk Kørelærer-Union's formål er at samle danske Kørelærerforeninger i en faglig organisation til varetagelse af standens interesser, herunder repræsentere danske Kørelærere overfor myndigheder og udenlandske organisationer.

Tilsluttet Nordisk Trafikskole Union og European Driving Schools Association.

Arbejder for at efteruddanne Kørelærere og højne uddannelses- og kvalitetsniveauet i Køreskolen. Udgiver lærebøger og fagblad, samt afholder kurser m.m., samt assisterer lokalforeningerne i deres arbejde for dygtiggørelse af lærere og hermed fremme færdselssikkerheden.

Derudover via samarbejde og medlemskab af Rådet for Større Færdselssikkerhed, at arbejde for en øget sikkerhed på vejene.

Du har mulighed for at klage til Dansk Kørelærer-Union, hvis du ikke er tilfreds med den måde hvorpå du modtager undervisning, hvilket er en sikkerhed for dig.​​

Skriv til os her​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Grindsted Billund Køreskole ApS

CVR: 29418098

​Vibes Allé 11

7200 Grindsted

sikker_trafik

generhverv_278