​​  united-kingdom   spain

Teknik til bilkøreprøve​

Førerens ansvar som fører af en bil

Teknik som føreren til enhver tid skal kunne checke – derfor også ved køreprøven (kontrol spørgsmål).

Visuel information på YOUTUBE:

https://www.youtube.com/watch?v=1Oceg86MPZg 

Motor og udstødning:

Motoren skal være tør og tæt (ikke tilsølet af olie) og må ikke lave sort røg.


Udstødningsrøret skal sidde fast og må ikke have huller fra motor til udmunding. Der må ikke forekomme unødvendig larm og sort røg.

Der skal være tilstrækkeligt motorolie. Oliepinden trækkes op (er ofte gul) og tørres af. Vent et par minutter for at lade olien synke til bunds. Stik så oliepinden tilbage. Træk den op igen, og læs så niveauet som skal være mellem min. og maks. mærkerne. Mange nyere biler forlanger elektronisk check af oliestand via bilens computer (i min BMW = knap 8).

Der skal også være tilstrækkelig kølervæske. Normalt en synlig beholder i motorrummet som kan aflæses. Væskestanden skal mellem min. og maks. mærkerne.

Mange nyere biler har advarselslampe i instrument ved lav kølervæskestand.

Udsyn:

Ruder skal være rene og gennemsigtige.

Vinduesviskere skal være i god stand, så udsyn sikres i regnvejr.
Der skal være tilstrækkelig sprinklervæske til den tur man vil køre. På nogle biler kan væskestand checkes på slange der trækkes op af beholder, og andre biler sender advarsel i instrument når niveau er lavt.

Dæk og fælge:

Dæk og hjulfælge skal være intakte/ ubeskadigede.
- Alle 4 skal have mindst 1,6 mm dybde i hovedmønstret. De fleste dæk har en forhøjning i mønstret som indirerer 1,6 mm. Der henvises til denne forhøjning på dækkets side, enten med teksten TWI eller en pil.


Alle 4 dæk skal være af samme type. Enten;. 4 sommerdæk eller 4 vinterdæk, 4 helårsdæk eller 4 pigdæk.


Pigdæk må anvendes fra 1. november – 15. april.


Det er lovligt at montere dæk parvist ens sådan at man blander 2 fabrikater på 2 aksler.


Dæk skal være pumpet op til korrekt dæktryk. Det korrekte dæktryk kan ses i bilens instruktionsbog, eller måske i højre fordør eller under benzindæksel.


Dæk skal være monteret sådan at evt. omløbsretning følges (se efter evt. pil på dækket).


Fælge skal være intakte/ ubeskadigede og spændt ordentligt fast.
- Hjullejer må ikke være beskadigede (observeres evt. ved mislyde eller rystelser fra hjul).


OBS. Inden du kører til udlandet i vinterhalvåret bør du checke landets regler for dæk og mønster på: http://www.fdm.dk/biler/biludstyr/daek/regler-vinterdaek-udlandet

Støddæmpere:

Kontrolleres ved at trykke kraftigt ned – og slippe hurtigt over bilens 4 hjørner.


Hjørnet der trykkes ned skal straks efter stå roligt.


Hvis muligt kan yderligere check være om der er olieudslip på støddæmperne (ikke krav til køreprøven).


Styreapparat/ styretøj:

Styreapparatet skal kunne betjenes Let, Sikkert og Hurtigt.

Styreapparatet skal være selvoprettende (at bilen automatisk ønsker at køre ligeud).

Når der drejes på rattet må der ikke komme mislyde.
Der må ikke være ratslør (ratslør er det stykke rattet evt. kan drejes uden at hjulene følger med).


Kontrol af ratslør udføres med tændt motor, hvor mindste bevægelse på rattet skal bevæge hjul i begge sider, og udføres ved at stå med åben dør og dreje på rattet. Ved check er det bedst at hjul står i ligeud position. Højre forhjul kan kun checkes med en hjælper.


De fleste biler har elektrisk servostyring = ikke noget at checke, men nogle biler har hydraulisk servostyring, og så vil der være en servovæskebeholder hvor væskestanden skal være mellem minimum og maksimum. Føreren skal vide hvilken type servostyring bilen har.!

Bremser:

Driftsbremse (Fodbremse):
Skal kunne bremse bilen Hurtigt, Sikkert og Virksomt ved alle hastigheder og belastninger.


Skal være et 2 kreds hydraulisk bremsesystem (hydraulik = væsketryk) som virker på alle 4 hjul.


Hvis den ene kreds svigter, virker den anden som nødbremse.
Hvis den ene kreds svigter, opleves det at bremsepedalen kan trædes længere ned end normalt. I så fald er fortsat kørsel forbudt.!
Hvis bremserne svigter i en antik bil med kun 1 bremsekreds, skal håndbremsen bruges som nødbremse.


Bremsevæskens niveau skal være mellem minimum og maksimum. Det frarådes at du selv efterfylder bremsevæske.


Parkeringsbremsen (Håndbremsen):
Skal være mekanisk og virke på begge baghjul.


Skal kunne holde bilen på bremset på en stejl bakke, og skal være låst når den er trukket op (låses op ved at trykke på knappen).


Kontrol af driftsbremsen: (Fodbremsen)
Bremsepedalen skal have en skridsikker overflade.
Bremsepedalen må ikke være løs og bevæge sig fra side til side.
Bremsepedalen skal føles hård og fast.
Bremsepedalen må ikke kunne trædes til bunden af bilen.
Bremsepedalen må ikke synke ved konstant tryk.
Bremsepedalen skal have ca. 1 cm frigang før bremsning starter.

Kontrol af vakuumforstærkeren/ servobremsen/ bremseforstærkeren:
Pump på bremsepedalen 3 - 4 gange med slukket motor (den skal pumpe sig opad).


Pedalen holdes så nedtrådt.


Motoren startes så mens bremsepedalen holdes nedtrådt.


Når motoren kører skal pedalen nu synke til dens originale stilling = at vakuumforstærkeren virker.

Bremsevæske:

Niveau i beholder skal være mellem minimum og maksimum.


Fyld aldrig efter med ekstra bremsevæske (kræver en professionel).
På et bremsesystem som er i orden, betyder minimumsmærket at bremserne er slidte og skal skiftes.

Lygter:

Generelle krav til lygter:
Der skal være samme styrke og farve i lygterne parvist (skift pærerne parvist :) ). 


Alle lygteglas skal være hele og rene.
Lygter skal være godkendte (skal have en E godkendelseskode skrevet i glas). 


Pærer skal være korrekt monteret i fatningen.
Alle lygter skal virke.!


Der er 2 af alle lygter, med undtagelse af blinklys (6 stk.) og bremselys (3 stk.).

Positionslygter:

Hvidt eller gulligt lys.

Skal kunne ses på mindst 300 meters afstand.

Må ikke blænde modkørende.

Nærlyslygter:

Hvidt eller gulligt lys.

Skal oplyse vejen mindst 30 meter.

Må ikke blænde modkørende.

Skal være asymmetrisk mod højre.

Lyset skal have et fald på 1 %.

Sådan kontrolleres fald på 1%: Bilen skal stå på et fladt sted. Stå tæt på lygten og marker på benet lysets øverste kant.

Gå så 1 meter væk fra lygten, nu skal lysets øverste kant være faldet med 1 cm. Mere præcist er det selvfølgeligt med en tommestok.

Fjernlyslygter:

Hvidt eller gulligt lys.

Skal oplyse vejen mindst 100 meter.

Må virke blændende (bruges jo kun når man er alene på vejen (altså blænder man ikke nogen).

Skal have en blå kontrol lampe i instrumentpanelet.

Baglygter:

Rødt lys.

Skal kunne ses på mindst 300 meters afstand.

Må ikke virke blændende.

Bremselygter/ stoplygter:

Rødt lys.

Der skal være 3 stk.

Skal lyse væsentligt kraftigere end baglygterne.

Må ikke virke blændende.

Bremselys kan kun checkes med en hjælper.

Reflekser:

​Skal være røde – sidder bagpå.

Skal være CE godkendte.

Disse må ikke være trekantede.

Om køretøjet er længere end 6 m. skal der monteres gule reflekser og gule markeringslygter på siden.

Nummerpladelygter:

Der skal være mindst 1 stk.

Det skal være hvidt lys.

Lyset skal være så kraftigt at nummerpladen kan aflæses på mindst 20 meters afstand.

Blinklygter:

Der skal være 6 stk.

Gult/ orange lys.

Skal kunne ses i sollys.

Skal blinke 60–120 gange i minuttet (1-2 gange i sekundet).

Havariblink:

Knappen skal kunne udpeges (er normalt rød med en trekant), og tænde alle 6 blinklys.

Kørelys (DRL):

(Ikke en del af køreprøvens spørgsmål).

På nye biler er kørelys automatisk med LED lygter. Det kan dog også være at bilen bruger nærlys eller tågelys som kørelys.

Kørelys tænder desværre ofte kun forlys (bagende har ingen lys). Det er derfor særdeles vigtigt at fører er opmærksom på lygtetændingstiden; sol gået ned til sol er stået op, tåge, dis, regn, sne og ved solnedgang.

- Sidemarkeringslygter:

Hvis køretøjet er breddere end 2,1 m. skal der på hver side monteres 2 markeringslygter som foran skal lyse hvidt og bagpå lyse rødt.

Horn:

Hornet skal have en høj og konstant tone (sidder normalt i rattets midte).

- Dokumenter:

I Danmark skal der kun køres med Registreringsattest hvis der køres med trailer. Ved lån af trailer skal man også låne kopi af trailers registreringsattest. Fører har pligt til at checke at bil og trailer lovligt sammenkobles, og at førerens kørekort er tilstrækkeligt.

I udlandet skal der altid køres med originale Registreringsattester.

Advarselstrekant og gul sikkerhedsvest:

Ved havari/ ulykke skal trekant opstilles bag bil, 50m på alm. vej og 100m på motorvej.

Havariblink aktiveres.

Hav altid mindst en gul sikkerhedsvest i bilen, tæt på føreren (krav i udlandet).

Slæbning af køretøj:

Der må maksimalt være 4 meter mellem de 2 biler.

Ved afstand over 2 meter skal midten markeres med eks. en klud.

Hastighed er højst 30 km/t.

Slæbning er ikke tilladt på Motortrafikvej og Motorvej.

Gods:

Dimensioner. Største mål er; 12 m lang, 4 m høj, 2,55 m bred, 3.500 kg, og maks. 8 passagerer.

Gods og redskaber på traktor og bil må højst være 15 cm ud over køretøjets bredeste punkt, men aldrig over 2,55 m (så skal der anvendes roterende gult lys). Det samme gælder hvis godshøjde er over 4 meter.

Hvis gods er mere end 1 m længere end bilens næse eller bagende, skal dette gods markeres med eks. et professionelt reflekterende orange rør, en tom bærepose eller en T-shirt.

Påhængskrogen på en alm bil må normalt højest belastes med ca. 50 kg.

- Påhæng/ trailer:

Trækkende køretøj og påhæng må højest være 18,5 m.

Påhæng må højest være 10 m. målt fra tilkoblingen.

Afstand mellem trækkende køretøj og påhæng må hæjest være 2 m.

Påhængsvogn med bredde på 2,1 - 2,3 m. må højst være 30 cm bredere end bilen.

Påhængsvogn med bredde på 2,3 - 2,55 m. må højst være 10 cm bredere end bilen.

Hvis påhængsvogn er bredere end bilen skal ekstra bredere spejle monteres.

Påhængsvogn med totalvægt over 750 kg skal have bremser.

Hvis påhængsvogn er monteret med bremser skal det tydeligt fornemmes at disse aktiveres når der bremses moderat ved let pålæsning.

Påhæng over 750 kg skal have bremser og en wire der forbinder det trækkende køretøj og påhængskøretøjet. Denne wire skal fastsættes i dertil indrettet hul ved trækkugle (må ikke fastsættes rundt kuglen). Denne wire vil aktivere påhængskøretøjets nødbremse hvis påhængskøretøjet tabes.

Der må ikke være slør mellem kugle og tilkobling og fører skal sikre at de ikke kan adskilles (løft kraftigt og se evt på rød/grøn markering på tilkobling.

Kugle må normalt højst belastes med 50 kg på alm. familiebiler. Det ideelle tryk på kuglen er 5% af påhængskøretøjets aktuelle totalvægt (eks. totalvægt på 750 kg = 37,5 kg tryk på kuglen).

Lys skal checkes før kørsel startes. Det sker desværre tit at der er fejl på lys på påhængskøretøjer af mange forskellige årsager.

Der skal være røde trekantede reflekser bagpå påhængskøretøjet.

Der skal være samme lygter bagpå påhængsvogn som bagpå det trækkende køretøj (dog kun 2 bremselygter).

Hvis påhængskøretøjet anvendes til dyretransport skal køretøjet være forsynet med fjedre og støddæmpere.

Med B kørekort må normalt trækkes påhæng på 750 kg, men flere forhold gør sig gældende, så check på dette link ved FDM: FDM Påhængs udregner​

Skriv til os her​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Grindsted Billund Køreskole ApS

CVR: 29418098

​Vibes Allé 11

7200 Grindsted

sikker_trafik

generhverv_278